bekerelis

bekerelis
bekerelis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Radioaktyviųjų medžiagų aktyvumo (kai per 1 s įvyksta 1 atomo branduolio dalijimasis) SI vienetas. Su anksčiau vartotu kiurio (Ci) vienetu sieja tokia priklausomybė: 1Ci = 3,7 · 10¹⁰ Bq. Savitasis aktyvumas matuojamas Bq/kg, tūrinis – Bq/m³, Bq/l, paviršinis – Bq/m². simbolis(-iai) Bq atitikmenys: angl. bequerel rus. беккерель

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bekerelis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radionuklidų aktyvumo išvestinio SI matavimo vieneto specialus pavadinimas. Vienas bekerelis yra toks aktyvumas, kai per vieną sekundę įvyksta vienas radioaktyvusis virsmas. Žymimas Bq:… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • bekerelis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Radioaktyvumo SI vienetas (vienas skilimas per sekundę). santrumpa( os) Bq atitikmenys: angl. becquerel rus. беккерель …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • bekerelis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. becquerel vok. Becquerel, m rus. беккерель, m pranc. becquerel, m …   Fizikos terminų žodynas

  • bekerelis — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tarptautinės vienetų sistemos radionuklidų aktyvumo (radioaktyvumo) išvestinis vienetas (Bq). Atitinka vieną savaiminį branduolinį skilimą per sekundę: Bq = 1s⁻¹ = 10⁻⁶ rezerfordų arba 1 Bq =… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • bekerelis — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Radionuklidų aktyvumo matavimo vienetas, lygus vienam virsmui per sekundę (1 Bq = 1 s⁻¹). simbolis( iai) Bq atitikmenys: angl. becquerel vok. Becquerel, n rus. бекерель, m pranc. becquerel, m …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • bekerelis kilogramui — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radioaktyviojo šaltinio savitojo aktyvumo matavimo vienetas: Bq/kg. atitikmenys: angl. becquerel per kilogram vok. Becquerel durch Kilogramm, n rus. беккерель на килограмм, m pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • bekerelis kubiniam metrui — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radioaktyviojo šaltinio tūrinio aktyvumo matavimo vienetas: Bq/m³. atitikmenys: angl. becquerel per cubic metre vok. Becquerel durch Kubikmeter, n rus. беккерель на кубический метр, m… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Becquerel — bekerelis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radionuklidų aktyvumo išvestinio SI matavimo vieneto specialus pavadinimas. Vienas bekerelis yra toks aktyvumas, kai per vieną sekundę įvyksta vienas radioaktyvusis virsmas.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • becquerel — bekerelis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radionuklidų aktyvumo išvestinio SI matavimo vieneto specialus pavadinimas. Vienas bekerelis yra toks aktyvumas, kai per vieną sekundę įvyksta vienas radioaktyvusis virsmas.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • беккерель — bekerelis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radionuklidų aktyvumo išvestinio SI matavimo vieneto specialus pavadinimas. Vienas bekerelis yra toks aktyvumas, kai per vieną sekundę įvyksta vienas radioaktyvusis virsmas.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”